SFGTS Tema
2019

Elbilar kommer i år tillbaka som årets tema. Det går helt enkelt inte att undvika att visa de framsteg som gjorts sedan vi sist hade elbilar som tema.
Förenade Bil i Malmö såg framtiden med elektriska bilar redan för 80 år sedan. På Skånemässan i Malmö demonstrerade Förenade Bil den elektriska ASEA-bilen från Svenska Elektrobil AB.

Ny huvudsponsor
2018

Det är med stor glädje vi kan meddela att The Beverage Group nu är en av våra fyra huvudsponsorer.
Bolaget ersätter Handelsbanken som varit en av våra huvudsponsorer i många år. Vi vill därför också framföra ett stort tack till Handelsbanken för dess suport av SFGTS.