November 2, 2017

Anmälan till Skanör Falsterbo Gran Turismo Show

Så vitt vi kan förstå har Centrumgruppen i Skanör,
inga planer på att genomföra utställningen 2022.
Vi har tyvärr ingen annan information.

Skanör Falsterbo Gran Turismo Show är öppet för alla Klassiska bilar och Sport bilar (se nedan). Utställningen äger rum på Östergatan i Skanörs vackra innerstad. Utställningen är gratis för icke kommersiella utställare. Dagen kommer om möjligt att börjar med en frukost kl 8.00 någonstans i närheten av Skanör för de som så önskar. Därefter åker vi i kortege genom det vackra Skånska landskapet till utställningsområdet i Skanör. Du kan anmäla dig fram till den 29:de Juli kl 24.00.

Med Klassiska bilar menar vi i första hand Veteranbilar. Wikipedia definiera veteranbilar enligt följande. “Veteranfordon kallas motorfordon av äldre årsmodell. Normalt avses numera bilar som är äldre än 50 år, men historiskt sett har denna regel gällt för fordon som är äldre än 20 år. Trafikverkets definition för veteranfordon är bilar som är 30 år eller äldre.”

Utöver veteranbilar ser vi gärna också övriga klassiska bilar. Det är inte lätt att definiera exakt vad som är en klassisk bil. Dessutom kan naturligtvis en veteranbil också vara en klassisk bil. Det finns ingen exakt ålder för när en bil blir "en klassiker". I allmänhet anses en bil som är 25 år eller äldre vara en "klassiker" medan en bil som är 15 år bedöms vara en "modern klassiker". Bilar som är mycket speciella, och i mycket begränsad upplaga blir nästan omedelbart klassiker. En bils bakgrund såsom vem har ägt den, var den har varit, syfte o.s.v. är viktiga ingredienser i bedömningen. Var bilen är tillverkad har dock ingen betydelse. Vi överlåter åt ägaren av bilen att bedöma om den tillför något till utställningen eller inte.

En sportbil eller sportvagn är en bil som är konstruerad för att vara sportig.
Den exakta definitionen av vad som kännetecknar en sportbil varierar. De flesta sportbilar erbjuder inte samma komfort som en sedan eller liknande, eftersom sportbilar främst är konstruerade för bra prestanda. Detta innebär dock inte automatisk effektstarka motorer, prestandan och de sportiga egenskaperna kan lika gärna komma från god väghållning och låg vikt. Enligt somliga bör en sportbil vara en- eller tvåsitsig, andra ser helst att taket är fällbart eller avtagbart. En sportcoupé är i grunden en roadster utrustad med tak och en supersportbil eller supersportvagn är en extremt snabb och ofta dyr sportbil.

Vid sidan om klassiska bilar och sportbilar bjuder vi också in bilar som är del av årets tema. Det kan vara elbilar såväl som Suvar. Tema väljer vi bland annat efter vad vi tror är dagens trend.

Anmälan SFGTS 2021

Tryggare hantering av personuppgifter med GDPR

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. GDPR ersätter den tidigare svenska personuppgiftlagen PUL. Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Detta innebär ingen märkbar skillnad för dig. Vi värnar redan om din personliga integritet. De uppgifter vi har på dig är de du registrerar i samband med din anmälan. Vi lämnar under inga omständigheter ut några av dina registrerade uppgifter. Om någon vill ha kontakt med dig, lämnar vi den förfrågan till dig för avgörande. Det har hänt vid ett par tillfällen att någon sett en speciell bil och gärna vill ha kontakt med ägaren. Då lämnar vi den förfrågan vidare till berörd person.

Om du med anledning av detta har några frågor eller invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.