November 3, 2017

Om SFGTS

Om Skanör Falsterbo Gran Turismo Show

Efter ett antal år av experimenterande av både utställningens former och dess organisation börjar det nu utkristallisera sig, enligt vårt sätt att se det, en utställningsdag med kvalitativt intressanta ämnesvariationer för utställare och besökare.

Under några år ställde vi ut växelvis mellan Skanör respektive Falsterbo. Tyvärr är detta inte längre möjligt på grund av platsbrist i Falsterbo.

Efter hand kommer vi att lyfta in aktuella respektive mer långsiktiga ämnen i vår utställning. Det kan vara allt från lådbilsbyggande med åtföljande rally till särskilda bilämnen som är så unika att de kommer att fungera som en speciell del av utställningen. Här är vi mycket intresserade av era uppfattningar och idéer vilket vi tacksamt tar emot via våra mailadresser.

Vår förening fungerar helt ideellt och med endast ett fåtal medlemmar (se närmare under fliken ”Kontakt”). Organisationens storlek har vi kommit fram till då det ger snabba beslutsvägar bland individer med ett genuint intresse för unika bilar i unika miljöer.