November 3, 2017

Om SFGTS

Om Skanör Falsterbo Gran Turismo Show

Efter ett antal år med en utställningsdag med kvalitativt intressanta ämnesvariationer för utställare och besökare har vi beslutat att 2019 var sista året för oss. Vi hjälper naturligtvis till med ett överlämnande skulle någon eller några vilja fortsätta denna tradition i Skanör Falsterbo.

Under några år ställde vi ut växelvis mellan Skanör respektive Falsterbo. I takt med att utställningen växte var det inte längre möjligt på grund av platsbrist i Falsterbo.

Efter hand lyfte vi in aktuella respektive mer långsiktiga ämnen i vår utställning. Det var allt från lådbilsbyggande till särskilda bilämnen som är så unika att de kom att fungera som en speciell del av utställningen.

Vår förening fungerade helt ideellt och med endast ett fåtal medlemmar.