SFGTS Tema
2019

Den elektriska ASEA-bilen från Svenska Elektrobil AB.

Årets Tema!
Elbilar kommer i år tillbaka som årets tema. Det går helt enkelt inte att undvika att visa de framsteg som gjorts sedan vi sist hade elbilar som tema.

Vi kommer som vanligt att starta med en frukost kl. 8:00, även denna gång hos Förenade Bil i Malmö som såg framtiden med elektriska bilar redan för 80 år sedan. Mitt under brinnande världskrig rapporterade Skånska Dagbladet om Förenade Bil och disponent Allan Söderströms tidiga satsning på elektriska bilar. På Skånemässan i Malmö demonstrerade Förenade Bil den elektriska ASEA-bilen från Svenska Elektrobil AB.De elektriskt drivna bilarna ha vunnit stor avsättning, särskilt bland större industrier. Det är också lätt att få körlicens för dem på grund av deras ytterst ringa oljeförbrukning, säger firmans chef, disponent Allan Söderström till Skånska Dagbladet.

Utvecklingen har sedan tagit ny fart och Förenade Bil har under senare år investerat i egna laddnings-stationer med ett femtiotal ladd-platser för elektriska bilar på anläggningarna runtom i Skåne. På Djurhagegatan i Malmö där 2019-års SFGTS-rally startar finns rikligt med laddplatser vid såväl BMW-anläggningen som vid MINI-showroom och vid den nya Jaguar Land Rover-byggnaden.

Detta betyder att Förenade Bil, förutom frukost, även bjuder på laddning om det startar något gammalt klassiskt elektrifierat fordon i rallyt den 4 augusti (även nya elbilar är naturligtvis välkomna). Välkommen till en laddad rallyfrukost säger Förenade Bil till årets deltagare.