November 2, 2017

Anmälan till Skanör Falsterbo Gran Turismo Show

5 augusti 2018

10:30 - 15:00

Skanör Falsterbo Gran Turismo Show är öppet för alla Klassiska bilar och Sport bilar. Utställningen äger rum på Östergatan i Skanörs vackra innerstan. Utställningen är gratis för icke kommersiella utställare. Dagen börjar med en frukost på Förenade Bil i Malmö kl 8.00 för de som så önskar. Därefter åker vi i kortege genom det vackra Skånska landskapet ner till utställningsområdet i Skanör.

Tryggare hantering av personuppgifter med GDPR

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. GDPR ersätter den tidigare svenska personuppgiftlagen PUL. Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Detta innebär ingen märkbar skillnad för dig. Vi värnar redan om din personliga integritet. De uppgifter vi har på dig är de du registrerar i samband med din anmälan. Vi lämnar under inga omständigheter ut några av dina registrerade uppgifter. Om någon vill ha kontakt med dig, lämnar vi den förfrågan till dig för avgörande. Det har hänt vid ett par tillfällen att någon sett en speciell bil och gärna vill ha kontakt med ägaren. Då lämnar vi den förfrågan vidare till berörd person.

Om du med anledning av detta har några frågor eller invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.