Låt ditt partnerskap vila på 4 däck.

Skanör Falsterbo Gran Turismo Show har arrangerat bilutställningar i Skanör Falsterbo de senaste 5 åren. Vi har bytt namn några gånger men lednings strukturen har hela tiden varit den samma. Vi är ett litet kärngäng på 2 personer. Vi gör detta framförallt av tre skäl.

  • Vi gör detta för att vi älskar Skanör Falsterbo och vill på detta sätt bidra till att något händer på orten till gagn för både näringsliv, boende och tillresande.
  • Vi gör detta för att vi älskar klassiska bilar och sport bilar.
  • Och vi gör detta för att ha roligt tillsammans.

Grundprincipen är att man som partner också skall få något för de pengar man satsar.

Det är därför vår förhoppning att det lokala såväl som regionala näringslivet kan dra nytta av detta evenemang, men också är beredda att hjälpa till att göra detta möjligt genom att bli en partner på den nivå som passar respektive verksamhet bäst.

Ovanstående slideshow är från 2012 men gäller fortfarande.

Som partner får du direkt tillgång till en publik som naturligtvis är intresserad av bilar men som även i övrigt har en för de flesta företag intressant demografi. Inte minst är detta en möjlighet för det lokala och regionala näringslivet att visa vad man har att erbjuda både gamla och nya kunder (2012 hade vi uppskattningsvis ca 7000 besökare).

För mera ingående information om Skanör Falsterbo Gran Turismo Show ber vi er kontakta oss via e-post eller telefon som finns under fliken KONTAKT.

Vi ser fram emot ett för alla fruktsamt partnersammarbete.

Skanör Falsterbo Gran Turismo Show